Brandcompartimentering

Brandcompartimentering

Bij brandcompartimentering wordt een gebouw onderverdeeld in brandcompartimenten door middel van brandscheidingen. Hierdoor wordt branddoorslag c.q. brandoverslag van het ene compartiment naar het andere tegengegaan. Tevens worden op deze manier vluchtwegen gemaakt, waarlangs de aanwezige mensen het gebouw tijdig kunnen verlaten.

Brandwerende afdichtingen

Het brandwerend afdichten van gaten, naden en kieren is essentieel voor de brandveiligheid. Op deze manier kan voorkomen worden dat een brand uitbreidt binnen een pand. Zelfs de kleinste openingen in deze scheidingen kunnen er voor zorgen dat rook en gassen zich verspreiden naar bijvoorbeeld de luchtwegen. Deze openingen zijn vaak gemaakt om kabels, (kunststof)leidingen of ventilatiekanalen door te voeren.

Rookscheiding

Rookscheidingen, zoals bijvoorbeeld wanden, vloeren en plafonds, vertragen de verplaatsing van brand.

Brandkleppen

Een brandklep of vlinderklep is de brandwerende oplossing om het luchtkanaal af te sluiten wanneer er sprake is van een stijgende temperatuur in de luchtkanalen.

Branddeuren

Een branddeur is een deur die een bepaalde weerstand heeft tegen de inwerking van vuur. Daardoor is deze in staat om gedurende een bepaalde tijd het doorslaan van de brand tegen te gaan op de plaats van de opening waar de deur is aangebracht.

Brandschermen

Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen.

Heeft u vragen over onze producten of diensten?
Neem dan gerust contact met ons op.