Brandveiligheidsinstallaties

Brandveiligheidinstallaties

Voor het vroeg kunnen signaleren van een brand zijn brandveiligheidsinstallaties cruciaal. De regelgeving stelt sommige installaties zelfs verplicht.
Een correcte installatie van brandveiligheidsinstallaties is essentieel voor de juiste werking ervan. Dit geldt ook voor periodiek onderhoud. Brandpreventieve voorzieningen zijn aan veroudering en slijtage onderhevig.

Sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie om een beginnende brand te signaleren, detecteren, beheersen en blussen. De installatie maakt gebruik van sproeikoppen (sprinklers) aan het dak of plafond die bij een bepaalde temperatuur water gaan sproeien. Doordat de sprinklers al bij een beginnende brand in werking treden, wordt de brand vaak goed onder controle gehouden. Omdat ze lokaal werken, blijft de omvang van de bij het blussen veroorzaakte waterschade beperkt.

Natte en/of droge blusinstallatie

Blusinstallaties zijn te onderscheiden in natte- en droge blussystemen. Droge systemen worden vaak aangeduid met de term ‘deluge’. Natte systemen worden geactiveerd per nozzle op basis van het temperatuurverloop in de brandende ruimte. Bij deluge blussystemen komen alle sprinklers c.q. nozzles tegelijk in werking. Op deze manier wordt het afgedekte gebied in zijn geheel besproeid. Vandaar ook de naam deluge die ‘zondvloed’ betekent. Het deluge blussysteem voorkomt door het besproeien van het gehele gebied dat een brand overslaat of uitbreidt, of zorgt dat een brand wordt geblust.

Ontruiming alarminstallatie

De ontruimingsalarminstallatie geeft aan dat alle aanwezige personen het pand moeten verlaten. Dit kan op verschillende manieren via een Luid alarm: een toonsignaal of via Stil alarm. Stil alarm wordt vaak gebruikt om paniek te voorkomen; er wordt dan een alarm gegeven door een toonsignaal via piepers, een DECT systeem of een communicatiesysteem. Gesproken woord alarm: een voorgeprogrammeerde stem geeft instructies, afgewisseld met een toonsignaal.

Watermistinstallatie

De elementen voor het ontstaan én in stand te houden van een brand zijn zuurstof, brandbare stof en hitte.
Een watermistinstallatie bestrijdt twee elementen uit de branddriehoek. Watermist verdringt de zuurstof bij de brandhaard, terwijl de waternevel een koelend effect heeft en daarmee de warmte bestrijdt.

Blusgasinstallatie

Een blusgasinstallatie is een gebouwinstallatie die door het inblazen van een bepaalde soort gas zorgt dat brand wordt geblust om materiële schade te voorkomen. Een blusgasinstallatie bestaat uit automatische brandmelders, gasflessen, leidingen en inblaaskoppen.

Woningsprinklerinstallatie

De woningsprinklerinstallatie is ontwikkeld om woningbranden direct onder controle te houden. Deze installatie bestaat uit sprinklerkoppen die verbonden zijn met een watervoorziening zoals de waterleiding. Kijk ook op https://brandveiligwonen.org

Waterleidingsprinklerinstallatie

De waterleidingsprinklerinstallatie bestaat uit sprinklers die rechtstreeks zijn aangesloten op de drinkwaterleiding.
De aanlegkosten ervan zijn relatief laag en eenmaal geïnstalleerd is er bijna geen omkijken naar.

Rook en warmte afvoer installatie

Een rook- en warmteafvoerinstallatie wordt toegepast om in geval van een brand de vrijgekomen rook en hitte uit het gebouw weg te ventileren. Dit kan ‘natuurlijk’ of ‘mechanisch’ gebeuren. Bij een natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallatie wordt er gebruik gemaakt van: te openen delen in het dak in combinatie met de thermische eigenschap van rook en hitte. Een mechanische installatie zorgt daarentegen voor een geforceerde afvoer.

Heeft u vragen over onze producten of diensten?
Neem dan gerust contact met ons op.